Taking care of your words

TOLMAČKA IN PREVAJALKA ZA NEMŠKI IN ANGLEŠKI JEZIK, 20 LET DELOVNIH IZKUŠENJ

Storitve

PREVAJANJE:

Poslovna korespondenca, poročila, pogodbe, spletne strani, šport (športni dogodki, katalogi izdelkov), tehnika (navodila za vzdrževanje, opisi izdelkov in katalogi, tehnična poročila, navodila za uporabo, predstavitve za tehnično proizvodnjo), finance (finančna poročila), izobraževanje, marketing, ekonomija (promocijski material, dokumenti za management, prezentacije, katalogi), turizem, živila, kozmetika, vina, moda, človeški viri, transport.

Nekaj večjih projektov:
  • Računalniški program za knjigovodstvo (200 strani iz nemškega v slovenski jezik),
  • Blagajniški program (120 strani iz nemškega v slovenski jezik),
  • Knjiga o prehrani (280 strani iz nemškega v slovenski jezik),
  • Spletna stran za akumulatorje (200 strani iz angleškega v slovenski jezik).

TOLMAČENJE:

KONFERENČNO TOLMAČENJE, SIMULTANO TOLMAČENJE, KONSEKUTIVNO TOLMAČENJE IN ŠEPETANO TOLMAČENJE na mednarodnih srečanjih, tiskovnih konferencah, kongresih, parlamentarnih dialogih, tolmačenje videokonferenc, poslovnih sestankov, simpozijev, tolmačenje na poslovnih poteh, pogajanjih in seminarjih.

Tolmačenje naslednje tematike: ekonomija, trgovina, področje dela matičarjev, gospodarstvo in sociala EU, živilska industrija, stavbno pohištvo, migracije, trženje pijač, tematika gorskih območij in zaščitenih živilskih znamk teh območij, socialna podjetja, gozdarstvo, biomasni centri, zaščita voda in vodnih virov, vrtna arhitektura 18 stoletja, šport, trženje, mrežni marketing, obutvena industrija, vina, energija, podjetništvo, kmetijstvo, čezmejno sodelovanje.

LEKTORIRANJE